• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

หมดเขตการชำระค่าธรรมเนียม นับถอยหลัง
0
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที

ตรวจสอบผลการสมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ทุกขั้นตอนโดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน
*กรอกเลขประชาชน 13 หลัก พิมพ์ติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค