• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ติดต่อและประสานงาน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-846027 , โทรสาร :  075-846050
petcharik217@gmail.com