• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการสมัคร


*กรอกเลขประชาชน 13 หลัก พิมพ์ติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค