• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

โครงการ Petcharik Champion Test
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

นับถอยหลัง สู่วันสอบแข่งขัน
0
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที
ตรวจสอบผลการสมัคร
สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ทุกขั้นตอนโดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน
ภาพรวมการสมัครรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-846027 , โทรสาร :  075-846050
petcharik217@gmail.com